Rutinprover till andra laboratorier

Rutinprover till andra laboratorier än Laboratoriemedicin Östersund ska skickas direkt till respektive lab. Om det står på remissen att proverna ska analyseras i Östersund måste beställningen föras över till ”Laboratorieremiss bassortiment” för Region Jämtland Härjedalen. Detta är för att det ska bli rätt provtagningsrör för resp. analys. Orginalremissen ska alltid bifogas.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se