Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Att tillgodose behovet av specialistpsykiatri av god kvalitet är det övergripande målet för den psykiatriska verksamheten inom Region Jämtland Härjedalen.  Vår verkasamhet bygger på en vårdideologi som betonar vikten av att i varje enskild patient se hela människan med dess resurser och utvecklingsmöjligheter - att möta patienten där hans eller hennes behov finns.

Viktiga nyckelord i vår verksamhet är aktivitet, självbestämmande, information och valmöjligheter. Vi arbetar i huvudsak i team kring patienten vilket innebär att den enskilde patientens behov styr den kompetensinsats som behövs och därigenom vilka yrkeskategorier som involveras.

Ett brukarråd är knutet till psykiatrin. Det har en rådgivande funktion och sammankomsterna genomförs på ett informellt sätt.

Facebook

Bild på person som mår dåligt

Tema: Psykisk hälsa

1177:s temasidor kan du ta del av andras erfarenheter, få råd kring självhjälp och var du hittar stöd och hjälp.

Foto: Mostphotos

Psykiatrins brukarråd

Brukarrådet är ett forum för samråd mellan brukarorganisationer, brukare, anhöriga och personal inom psykiatrin.

Bild på barn som mår dåligt

När barn och unga mår dåligt

Ett barn som har det svårt ska inte behöva vara ensam utan har rätt att få hjälp och känna sig trygg.

Väntetider i vården

Väntetider i vården

På webbplatsen vantetider.se finns en lista över hur långa väntetiderna är i olika landsting och regioner i Sverige.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se