Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Psykiatri

Att tillgodose behovet av specialistpsykatri av god kvalitet är det övergripande målet för den psykiatriska verksamheten inom Region Jämtland Härjedalen. Vår verksamhet bygger på en vårdideologi som betonar vikten av att i varje enskild patient se hela människan med dess resurser och utvecklingsmöjligheter - att möta patienten där hans eller hennes behov finns.

Viktiga nyckelord i vår verksamhet är aktivitet, självbestämmande, information och valmöjligheter. Vi arbetar i huvudsak i team kring patienten vilket innebär att den enskilde patientens behov styr den kompetensinsats som behövs och därigenom vilka yrkeskategorier som involveras.

Ett brukarråd är knutet till psykiatrin. Det har en rådgivande funktion och sammankomsterna genomförs på ett informellt sätt.

Bild på person som mår dåligt

Tema: Psykisk hälsa

1177:s temasidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ta del av andras erfarenheter, få råd kring självhjälp och var du hittar stöd och hjälp.

Foto: Mostphotos

Psykiatrins brukarråd

Brukarrådet är ett forum för samråd mellan brukarorganisationer, brukare, anhöriga och personal inom psykiatrin.

Bild på barn som mår dåligt

När barn och unga mår dåligt

Ett barn som har det svårt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska inte behöva vara ensam utan har rätt att få hjälp och känna sig trygg.

Väntetider i vården

Väntetider i vården

På webbplatsen vantetider.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en lista över hur långa väntetiderna är i olika landsting och regioner i Sverige.