Remisser

COSMIC remiss. I första hand ska elektroniska remisser användas. Tänk på att endast skicka den remiss som provet tillhör. Kontrollera namn och personnummer samt att Lid-nr stämmer mellan prov och remiss. Undvik att beställa dubbelt av någon analys som ska utföras och kom alltid ihåg att skicka remissen. Utförs dessa faktorer korrekt medför det snabbare hantering och därmed kortare provsvarstid.

För utförligare information se handbok: COSMIC beställning och svar
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pappersremisser ska vara ifyllda med patientens fullständiga personnummer, patientens förnamn och efternamn, remitterande avd eller mottagning, önskade undersökningar, anamnes/klinisk frågeställning, samt datum och klockslag för provtagningen. Patienten skall själv, om så är möjligt, ange sitt namn och personnummer, även om patienten är känd för provtagaren. Kan patienten inte själv uppge sin identitet, kontrollera mot identitetsband eller identitetshandling.