Kunskapsstöd

Här finns SKR:s nationella sidor innehållande Vårdhandboken och Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Här finns även Regionens lokala programområden, rutiner och riktlinjer.