Ansökan om att bedriva primärvård inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Välkommen att lämna ansökan för att bedriva primärvård i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

Ansökan om godkännande kan lämnas in när som helst. För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Region Jämtland Härjedalen ställer. Svar om godkännande lämnas inom 60 dagar efter inkommen ansökan.

För att bli en del av Hälsoval Region Jämtland Härjedalen krävs även ett avtal med Region Jämtland Härjedalen. Ett avtal tecknas i ett andra steg, efter att godkännandet har meddelats dig som vårdgivare..

Region Jämtland Härjedalen redovisar alla dokument för uppdraget i förfrågningsunderlaget här till höger. Gällande policy- och styrdokument som nämns i förfrågningsunderlaget finns också åtkomliga via länk till höger. (i mobil längst ned)

Så gör du:
1. Läs förfrågningsunderlaget med tillhörande policys och styrdokument
2. Skriv ut, fyll i och skicka in ansökningsblanketten
3. Invänta svar om godkännande (högst 60 dagar)
4. Vid godkännande tecknas avtal med Region Jämtland Härjedalen