Bild på personer i verksamheten Foto: Arkivbild

Politik och demokrati

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för vår demokrati. Region Jämtland Härjedalen är en demokratisk organisation där du kan vara med och påverka. Vart fjärde år genomförs allmänna val till regionfullmäktige som är regionens högsta politiska organ och som består av 55 ledamöter.

Det är dessa folkvalda politiker som styr regionen medan tjänstemän tar ansvar för att verkställa det politikerna har bestämt. Genom att aktivt framföra dina åsikter och ställa frågor till oss har du ytterligare möjlighet att påverka utvecklingen i Region Jämtland Härjedalen. Du är alltid välkommen att ringa och mejla våra politiker, du kan lämna medborgarförslag och delta i brukarsamverkan. Dina synpunkter är ett viktigt komplement till politikernas egna beslutsunderlag.