Laboratoriemedicin Kontaktpersoner

Verksamhetschef

Kerstin Silfver
Telefon: 063-15 36 26, internt: 236 26

Enhetschef

Lida Farjadmand
Telefon: 063-15 32 35, internt: 232 35

Kvalitetssamordnare

Gunilla Linder- Johannesson
Telefon: 063-15 32 30, internt: 232 30

Laboratorieinstruktörer

Anna-Lena Henriksson
Telefon: 063-15 37 45, internt: 237 45

Kristina Lundgren
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Sektionssamordnare
Klinisk kemi

Anna-Lena Henriksson, Preanalys
Telefon: 063-15 37 45, internt: 237 45

Elin Mårtensson, Allmänkemi och virus
Telefon: 063-15 37 89, internt: 237 89

Anna Larsson, Hematologi
Telefon: 063-15 33 82, internt: 233 82

Klinisk mikrobiologi

Allmänna frågor
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Peter Drobni, Molekylär
Telefon: 063-15 37 25, internt: 237 25

Transfusionsmedicin

Anneli Markgren
Telefon: 063-15 33 15, internt: 233 15

Allergi

Telefon: 063-15 46 71, internt: 246 71

Kemister

Pär Leijonhufvud
Telefon: 063-15 33 76, internt: 233 76

Magnus Björklund
Telefon: 063-15 36 94, internt: 236 94

Mikrobiologer

Mirva Drobni
Telefon: 063-15 37 25, internt: 237 25

Peter Drobni
Telefon: 063-15 37 25, internt: 237 25

 IT-administratörer

Flexlab/COSMIC systemadministratör
Lena Haugskodt
Telefon: 063-15 31 40, internt: 231 40

Analytix administratör
Johanna Olsson
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Prosang administratör
Axel Robertsson
Telefon: 063-15 36 74, internt: 236 74

Ansvarig för Insidan

Ann-Catrine Torberg
Telefon: 063-15 31 40, internt: 231 40

Lise Skoglund
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Charlotte Annerstedt
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Sekreterare
Telefon: 063-15 31 81, internt: 231 81