Laboratoriemedicin Kontaktpersoner

T.f Verksamhetschef

Mia Ajax
Telefon: 073-0439791

T.f Enhetschef

Bengt Hellmark
Telefon: 063-15 31 46, internt: 231 46

Kvalitetssamordnare

Klinisk kemi: Sofia Hedblom
Telefon: 063-15 32 30, internt: 232 30

Klinisk mikrobiologi: Vakant, tills vidare kontakta
Gunilla Linder- Johannesson
eller Sofia Hedblom

Transfusionsmedicin: Gunilla Linder- Johannesson
Telefon: 063-15 32 30, internt: 232 30


Laboratorieinstruktör

Laboratoriemedicin: Anna-Lena Henriksson
Telefon: 063-15 37 45, internt: 237 45

Sektionssamordnare
Klinisk kemi

Anna-Lena Henriksson, Preanalys
Telefon: 063-15 37 45, internt: 237 45

Lise-Lott Eriksson, Allmänkemi och virus
Telefon: 063-15 37 89, internt: 237 89

Anna Larsson, Hematologi
Telefon: 063-15 33 82, internt: 233 82

Klinisk mikrobiologi

Allmänna frågor
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Molekylärdiagnostik
Telefon: 063-15 46 71, internt: 246 71

Transfusionsmedicin

Anneli Markgren
Telefon: 063-15 33 15, internt: 233 15

Allergi

Telefon: 063-15 46 71, internt: 246 71

Kemister

Pär Leijonhufvud
Telefon: 063-15 33 76, internt: 233 76

Mikrobiologer

Peter Drobni
Telefon: 063-15 37 25, internt: 237 25

Bengt Hellmark
Telefon: 063-15 31 46, internt: 231 46

 IT-administratörer

Flexlab/COSMIC systemadministratör
Lena Haugskodt
Telefon: 063-15 41 30, internt: 241 30

Analytix administratör
Johanna Olsson
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Prosang administratör
Axel Robertsson
Telefon: 063-15 36 74, internt: 236 74

Sekreterare
Telefon: 063-15 31 81, internt: 231 81

Administrativ assistent
Helen Aronsson
Telefon: 063-15 51 26, internt: 251 26

Ansvarig för Insidan
Ann-Catrine Torberg
Telefon: 063-15 41 30, internt: 241 30

Lise Skoglund
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25


Text

Text

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se