Laboratoriemedicin Kontaktpersoner

T.f Verksamhetschef

Anna-Lena Alfreds
Telefon: 063-15 38 38, internt: 238 38

Enhetschef

Daniel Hjortling
Telefon: 063-15 32 35, internt: 232 35

Kvalitetssamordnare

Klinisk kemi: Sofia Hedblom
Telefon: 063-15 32 30, internt: 232 30

Klinisk mikrobiologi: Anna Larsson Hult
Telefon: 063-15 32 30, internt: 232 30

Transfusionsmedicin: Gunilla Linder- Johannesson
Telefon: 063-15 32 30, internt: 232 30

Laboratorieinstruktör

Laboratoriemedicin: Anna-Lena Henriksson
Telefon: 063-15 37 45, internt: 237 45

Sektionssamordnare
Klinisk kemi

Anna-Lena Henriksson, Preanalys
Telefon: 063-15 37 45, internt: 237 45

Lise-Lott Eriksson, Allmänkemi och virus
Telefon: 063-15 37 89, internt: 237 89

Anna Larsson, Hematologi
Telefon: 063-15 33 82, internt: 233 82

Klinisk mikrobiologi

Allmänna frågor
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Molekylärdiagnostik
Telefon: 063-15 46 71, internt: 246 71

Transfusionsmedicin

Anneli Markgren
Telefon: 063-15 33 15, internt: 233 15

Allergi

Lise Skoglund
Telefon: 063-15 46 71, internt: 246 71


Kemister

Pär Leijonhufvud
Telefon: 063-15 33 76, internt: 233 76

Johan Olausson
Telefon: 063-15 42 74, internt: 242 74

Rikard Erlandsson
Telefon: 063-14 75 49, internt: 275 49


Mikrobiologer

Bengt Hellmark
Telefon: 063-15 31 46, internt: 231 46

 IT-administratörer

Flexlab systemadministratör
Lena Haugskodt
Telefon: 063-15 41 30, internt: 241 30

Analytix administratör
Johanna Olsson
Telefon: 063-15 36 25, internt: 236 25

Prosang administratör
Axel Robertsson
Telefon: 063-15 36 74, internt: 236 74

Sekreterare
Telefon: 063-15 31 81, internt: 231 81

Administrativ assistent
Helen Aronsson
Telefon: 063-15 51 26, internt: 251 26

Ansvarig för Insidan
Ann-Catrine Torberg
Telefon: 063-15 41 30, internt: 241 30

Lise Skoglund
Telefon: 063-15 46 71, internt: 246 71