Klinisk mikrobiologi

På mikrobiologen letar vi efter sjukdomsframkallande bakterier, svampar, parasiter och virus i patientprover. Detta för att ta reda på vad som orsakar en infektion och ge vägledning vid eventuell behandling.

Mikrobiologen delas in i olika arbetsområden: blod, allmänna, luftvägar, urin, faeces, MRB (Multiresistenta bakterier), biopsier, parasiter samt en molekylärbiologisk del.

Laboratoriet har även en egen substratavdelning där tillverkning av flytande och fasta media sker - grunden för all odling.

Här arbetar främst biomedicinska analytiker men även medicinska biologer, mikrobiologer, molekylärbiologer och undersköterskor. Konsulterande och medicinskt ansvarig läkare finns vid Umeå universitetssjukhus.

Vi arbetar med odlingspinnar och agarplattor och känner igen koloniutseendet på många av våra patogener med hjälp av ögat. Vi utför även verifierande tester såsom katalas och oxidas samt direktmikroskopering.

Vi har avancerade analysapparater. MALDI är exempelvis ett revolutionerande analysinstrument som har en central roll för artidentifiering av bakterierna.

Är det exempelvis ett sår som inte vill läka tas det en odling. Kanske växer det en S. aureus? 

På den molekylärbiologiska delen av klinisk mikrobiologi baseras diagnostiken främst på PCR. Kortfattat går den ut på att man med avancerad teknik och kemi kan kopiera nukleinsyra (DNA/RNA) från specifika sekvenser hos den sjukdomsalstrande organismen man letar efter. Det gör att man i patientprover med den här metoden kan detektera t.ex. influensavirus, vinterkräksjuka eller herpesvirus.

PCR-metoden är en relativt snabb analys som tar ungefär mellan 1-4 timmar beroende på vilket virus eller bakterie man letar efter. Odling av samma bakterier kan ta mycket lång tid och vissa virus är så svårodlade att PCR i princip är det enda alternativet.