Laboratoriemedicin

 I ackrediterad verksamhet utförs analys av patientprover, ett avgörande steg i vårdkedjan. Våra provsvar ger stöd vid diagnostisering och behandling av sjukdomar. Laboratoriet tar emot och analyserar prover från hela Region Jämtland Härjedalen, samt ansvarar för blodförsörjningen. Vi arbetar fortlöpande med metodutveckling och kvalitetsarbete för patientsäkra provsvar och blodprodukter. Akutverksamhet pågår dygnet runt. 

Laboratoriemedicin består av tre olika discipliner:

Nyheter
 • 2019-10-21
  Planerat driftstopp i blodcentralens datasystem Prosang
  Blodcentralens datasystem Prosang kommer att ligga nere onsdag den 23 oktober mellan kl. 15.00 och 16.00.
  Vid frågor ring 23259.
  Mvh Blodcentralen                  

 • 2019-09-10
  Analystider för ANCA
  Rutinprover på ANCA, dvs PR3 och MPO, analyseras varje måndag. För att provet skall analyseras denna dag måste det vara oss till hands senast kl.15.00. Vid akut analys kontakta oss på telefon.
 • 2019-06-20
  Clostridium difficile analys
  Vi har uppdaterat våran C. difficile analys med en primärscreening av C. difficile i provmaterialet. Denna föregår PCR analys av toxinförekomst. Endast ca 10 % av inkomna prover har toxinproducerande ...
 • 2019-05-22
  Information om nya rör för buljong till biopsier (anaerobbuljong FAB)
  Med anledning av att vi identifierat och utrett problem med våra tidigare rör för anaerobbuljong har vi nu bytt ut dem mot något mindre i glas. På grund av en bristande acceptabel anaerob miljö i de t...
 • 2019-05-20
  Svar på Influensa och Norovirus endast dagtid
  Både Influensa/RSV-säsongen och Calicisäsongen verkar lida mot sitt slut med låga aktiviteter i hela landet. Från den 20.maj övergår därför diagnostik av Influensavirus, RSV och Norovirus till att end...
Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214