Laboratoriemedicin

I ackrediterad verksamhet utförs analys av patientprover, ett avgörande steg i vårdkedjan. Våra provsvar ger stöd vid diagnostisering och behandling av sjukdomar. Laboratoriet tar emot och analyserar prover från hela Region Jämtland Härjedalen, samt ansvarar för blodförsörjningen. Vi arbetar fortlöpande med metodutveckling och kvalitetsarbete för patientsäkra provsvar och blodprodukter. Akutverksamhet pågår dygnet runt. 

Laboratoriemedicin består av:


 • Telefontjänst Laboratoriemedicin
  Från och med idag onsdag 13/6 har laboratoriemedicin aktiverat en flervalstjänst då kontakta tas via telefon. Detta för att snabbare kunna ge adekvat information då vi blir kontaktade per telefon. En ...

 • Försenade provsvar på STI-panel
  Vi vill bara meddela att pga tekniska problem kommer svar på STI-panel bli försenade. Vi försöker åtgärda problemet så fort som möjligt. Vid enstaka prover där svar är mer angeläget hör av er till lab...

 • Fördröjning av provsvar från Klinisk mikrobiologi
  Pga av kommande över-/mertidsblockad för personal inom Vårdförbundets avtalsområde finns en risk för fördröjda provsvar från mikrobiologen. Det gäller framför allt prover från primärvården som kan bli...

 • Byte av provtagningsrör för faeces
  Från och med 240501 kommer Laboratoriemedicin byta provtagningsrör för faecesprovtagningen. Provtagningsrören heter Copan fecalSwab , och artikelnummer är 44709. Röret med dess medium är optimalt för f...

 • Begränsning av provanalyser 24/4
  Onsdag 24 april kommer Klin kem lab att uppgradera ett datasystem (Flexlab) varför endast akuta prover kommer att analyseras under större delen av dagen (med start kl. 09:00, beräknas klart till 16:00...
Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr