Laboratoriemedicin

 I ackrediterad verksamhet utförs analys av patientprover, ett avgörande steg i vårdkedjan. Våra provsvar ger stöd vid diagnostisering och behandling av sjukdomar. Laboratoriet tar emot och analyserar prover från hela Region Jämtland Härjedalen, samt ansvarar för blodförsörjningen. Vi arbetar fortlöpande med metodutveckling och kvalitetsarbete för patientsäkra provsvar och blodprodukter. Akutverksamhet pågår dygnet runt. 

Laboratoriemedicin består av tre olika discipliner:

Nyheter
 • 2019-05-20
  Svar på Influensa och Norovirus endast dagtid
  Både Influensa/RSV-säsongen och Calicisäsongen verkar lida mot sitt slut med låga aktiviteter i hela landet. Från den 20.maj övergår därför diagnostik av Influensavirus, RSV och Norovirus till att endast analyseras dagtid , måndag-fredag . Detta gäller perioden fram till 31a oktober.Som vanligt kommer RSV prover på barn att analyseras även under jourtid.Mvh molekylärsektionen
 • 2019-04-30
  Nytt på Klinisk Mikrobiologi
  Legionellaantigen i urin För att förenkla analysflöde för både kunder och laboratoriet kommer man nu vid beställning av Legionellaantigen i urin att alltid få analys av både Legionella och Pneumokockantigen. Enbart Legionellaantigen kan inte beställas.Detta är ett resultat av att det ofta efterbeställs Pneumokockantigenanalys efter en negativ Legionella. Nu har vi utvärderat ett kombotest som blir mindre kostsamt än två separata analyser, och inför det som standard. Detta test hittar också fler varianter (serogrupper) av LegionellaantigenPneumokockantigen i urin/likvor Samtidigt byter vi i till samma testtillverkare för analys av Pneumokockantigen i urin/likvor. Detta då denna tillverkare överlag har högre känslighet, dvs. detekterar fler positiva prover.Observera att man INTE ska beställa kombotestet när endast Pnemokockantigen är kliniskt rimligt, detta då kombotestet är dyrare än ett enkeltest.Vid frågor kontakta:Mirva Drobni, Mikrobiolog237 25Frågor om enskilda provsvarKlinisk Mikrobiologi/laboratoriet236 25
 • 2019-04-30
  Förändringar i resistensbestämningsbesked
  Resistensbestämning av bakterier är metodik som likt många andra metoder är under konstant utveckling. Förbättrad kvalitetssäkring och åtstramning av metoden har lett till att man i vissa situationer får resistensresultat som är svåra att tekniskt bedöma som känsliga eller resistenta (i gränsen mellan dessa två områden). Detta är något som tidigare ”försvunnit i bruset” och förmodligen tolkats ibland felaktigt och ibland korrekt som det ena eller andra. Nu vet vi bättre när vi har att göra med dessa icke bedömbara resultat, och har möjlighet att vid behov utföra ytterligare analyser som inte har samma problematik.Under maj månad inför vi därför en ny bedömningsgrund i våra resistensbedömningar, där vi ibland kan bli tvungna att vidare undersöka vissa icke-bedömbara resultat med ytterligare analyser.I dessa fall kommer ett preliminärsvar ges som informerar om att ytterligare analys av resistens sker, på grund av icke bedömbara resultat, alternativt att om aktuellt antibiotika är aktuellt för behandling så sker ytterligare analys efter önskemål.Vid allvarliga infektioner sker givetvis analys automatiskt.Som ett led i samma utveckling har också definitionerna av SIR (S/känslig, I/Intermediär, R/resistent) definierats om för att minska risken för svåra bedömningar av I svar.Den nya definitionen av SIR är följande:S: Känslig vid normal dosering. Hög sannolikhet för god behandlingseffekt vid normal dosering.I: Känslig vid ökad exponering . Hög sannolikhet för god behandlingseffekt om mikroorganismens exponering för preparatet kan ökas (t ex genom ökad dosering, frekvens eller om preparatet naturligt koncentreras vid infektionsfokus, ex urinvägar).R: Resistent. Låg sannolikhet för god behandlingseffekt även om exponeringen ökas.Vid frågor, kontakta: Klinisk Mikrobiologi, Laboratoriet ; 23625Maria Enberg /fördjupningsansvarig resistensbestämning; 23625Mirva Drobni /Mikrobiolog; 23725
 • 2019-04-10
  Ny svarkommentar gällande dosering  
  Provsvar från Mikrobiologen kommer i vissa fall följas av en
  resistenskommentar ”Resistensbeskedet förutsätter hög dosering ”. Detta
  är baserat på EUCAST/Nordicast rekommendationer och ersätter inte specifika
  lokala eller regionala doseringsrekommendationer. Kommentaren medföljer
  provsvar med S-värde ex. växt av Pseudomonas med resistensbestämning mot
  Piperacillin/Tazobactam, Ceftazidime, Ciprofloxacin och Gentamicin.
  För mer information var god se Nordicast hemsida: http://www.nordicast.org/Med vänlig hälsningMikrobiologen Laboratoriemedicin 
 • 2019-04-08
  Nytt Labnytt April 2019 Nytt Labnytt ligger ute med senaste informationen från Laboratoriemedicin. Kom ihåg att prenumerera på Lab-Nyheter, och få dessa direkt i mailen. 

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214