Prov taget i infusionsarm

Prov bör alltid tas i en annan extremitet än där infusion ges. Blodprov som tas vid
pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad och därför
rekommenderas att infusionen stängs av innan provtagningen sker. Hur länge man ska
vänta med provtagning efter avstängd/avslutad infusion beror på vilken infusion som ges
och vilka analyser som ska utföras, samt den enskilde patientens förmåga att omsätta
infusionens innehåll.


Följande riktlinjer bör följas:
• Lipidinfusion (fettemulsion) - all blodprovtagning bör undvikas upp till minst 8
timmar efter avslutad infusion då den mjölkiga plasman stör många analyser.
• Kolhydrathaltig infusionslösning (glukos, invertos med mera) - provtagning för
glukosanalys undviks i minst 1 timme efter avstängd infusion.
• I övrigt bör en infusion vara avstängd i minst 5 minuter innan blodprov kan tas.