Klinisk patologi och cytologi

I verksamheten Klinisk patologi/cytologi ingår:
Patologi, cytologi samt bårhus/obduktion. Vi skickar även ut kallelser till gynekologisk cellprovskontroll. Sedan 2006 ansvarar Region Västerbotten/ laboratoriemedicin för driften av verksamheten.

Vi är 17 medarbetare fördelade på:

  • Avdelningschef (placerad i Umeå)
  • Sektionschef
  • Läkare
  • Biomedicinska analytiker
  • Cytodiagnostiker
  • Laboratorietekniker
  • Medicinska sekreterare
  • Obduktiostekniker

Våra huvudsakliga uppgifter är att:

  • Tillhandahålla specialistkompetens inom klinisk patologi och cytologi.
  • Svara för bårhus och obduktionsverksamhet.

Genom att analysera och diagnostisera cell och vävnadsprover bidrar vi med att ge den patientansvarige läkaren ett underlag för handläggning och behandling av patientens sjukdom.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214