Klinisk patologi och cytologi

I verksamheten Klinisk patologi/cytologi ingår:
Patologi, cytologi samt bårhus/obduktion. Vi skickar även ut kallelser till gynekologisk cellprovskontroll. Sedan 2006 ansvarar Region Västerbotten/ laboratoriemedicin för driften av verksamheten.

Handbok elektronisk remiss Patologi/Cytologi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi är 15 medarbetare fördelade på:

  • Avdelningschef (placerad i Umeå)
  • Sektionschef
  • Läkare
  • Biomedicinska analytiker
  • Laboratorietekniker
  • Medicinska sekreterare

Våra huvudsakliga uppgifter är att:

  • Tillhandahålla specialistkompetens inom klinisk patologi och cytologi.
  • Svara för bårhus och obduktionsverksamhet.

Genom att analysera och diagnostisera cell och vävnadsprover bidrar vi med att ge den patientansvarige läkaren ett underlag för handläggning och behandling av patientens sjukdom.