Analysförteckning Region JH

God provtagningsteknik och rätt hantering av proverna är förutsättningen för korrekta analysresultat. Här finns information för att kunna utföra provtagningen korrekt, vissa prover måste tex omhändertas och centrifugeras omgående. 

Utför ID-kontroll och märk rören innan provtagning.Klistra etiketten vertikalt på provröret, vänd lidnumrets siffror uppåt. Viktigt att skrivaren är inställd så att siffrorna kommer med på etiketten.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se