Isbad

Vissa prover ska läggas i isbad direkt efter provtagning för att hållas kalla.

Ett isbad görs enligt följande:

Ta en bägare, fyll den med kallt vatten och några isbitar.

Provröret märks med namn och personnummer eller Cosmicetikett.

Placera röret/rören i isbadet för kylning innan provtagning, provrör kan även kylas i kylskåp.

Ta provet och vänd 10 gånger.

Provet stoppas därefter i en plasthandske som placeras i isbadet.

Transporteras omgående till laboratoriet.