Hälsofrämjande arbete

Via www.regionjh.se/folkhalsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns arbetsstöd i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Sida är riktad till personal, vårdgivare och samarbetspartners.

Ämnen inom: Levnadsvanorna, psykisk hälsa, samisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa, migrationshälsa, jämställdhet, våld och barnrätt samt hälsosamtalet i skolan och föräldraskapsstöd. Sidan innehåller även folkhälsorapportering, kursutbud och annat stöd i det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete.

Se www.regionjh.se/folkhalsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.