Bild på personer i verksamheten Foto: Sandra Lee Pettersson

En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i är den gemensamma målbilden för Jämtlands län 2050.

Inom regional utveckling utförs uppgifter inom kollektivtrafik, folkbildning, kulturverksamhet, regionalt utvecklingsansvar och interkommunal samverkan för att bidra till att målbilden uppfylls.

Vill du prenumera på vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Två personer med mobiltelefon och bärbar dator sitter bredvid ung man framför en grupp människor

Dags att förbereda ansökningar till ny programperiod

Här kan du ta del av utkasten till EU:s program för perioden 2021-2027. Läs mer

Två personer som sitter och pratar

Timbanken – fem kostnadsfria konsulttimmar

Timbanken erbjuder små och medelstora företag fem timmars kostnadsfri konsulthjälp inom ett antal olika områden för att utveckla och framtidssäkra företag. Läs mer

bild på tabeller och diagram

Statistik och rapporter

Här finns aktuell sammanställning av arbetsmarknadsläget under den pågående covid-19-pandemin samt andra aktuella rapporter. Läs mer.

Save the date Regiondagen

Regional utvecklingsstrategi – mål och prioriteringar.

I Jämtland Härjedalen är befolkningen i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling. Läs mer i den regionala utvecklingsstrategin. Pdf, 1.5 MB.

Ansök om projektstöd

Vi beslutar om statliga medel som kan sökas för medfinansiering av projekt.
Läs mer.

Företagsetablering

Behöver du hjälp med att etablera ditt företag i vår region? Vi behöver växa och få fler företag till region Jämtland Härjedalen. Hos oss får du hjälp med ett brett kontaktnät, investeringar, marknadsföring och en hel del andra tjänster. Läs mer.

Ny energi- och klimatstrategi för 2020-2030

Ny strategi för verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län, samtidigt som strategin är vägledande för övriga aktörer. Nu ökar vi takten i omställningsarbetet, alla kan göra något! Läs mer. Pdf, 5.4 MB.

Coronavirus

Samlad infomation för dig som är företagare

Är du företagare och behöver stöd med anledning av corona/covid-19?
www.verksamt.se hittar du information till dig samt de myndigheter och offentliga aktörer som ansvarar för stödpaketen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se