Bild på personer i verksamheten Foto: Sandra Lee Pettersson

Regionala utvecklingsförvaltningen är den del av Region Jämtland Härjedalen som arbetar med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet.

Vår uppgift är att ta tillvara möjligheter och främja utvecklingen inom en rad viktiga områden, till exempel kompetens och utbildning, näringsliv, livsmiljö och attraktion samt infrastruktur.

Innovationsförmåga i världsklass

Vår regionala utvecklingsstrategi ska ge innovationsdriven samhällsutveckling i världsklass. Du kan ta del av vår regionala innovationsstrategi här.

Ansök om projektstöd

Vi beslutar om statliga medel som kan sökas för medfinansiering av projekt. Läs mer här.

Timbanken

Timbanken är ett affärsutvecklingsstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta företag. Genom timbanken kan du få upp till 5 timmars kostnadsfri rådgivning. Läs mer här.

Företagsetablering

Behöver du hjälp med att etablera ditt företag i vår region? Vi behöver växa och få fler företag till region Jämtland Härjedalen. Hos oss får du hjälp med ett brett kontaktnät, investeringar, marknadsföring och en hel del andra tjänster. Läs mer

Ta del av rapporten
Läget i länet 2017

Nu kan du ta del av den årliga rapporten Läget i länet där Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Länsstyrelsen sammanfattar länets mående. Besök lagetilanet.regionjh.se för att ladda ner och ta del av rapporten i sin helhet.

Nu rullar el-bussar i länet

Våren 2018 började de första el-bussarna att rulla i länet. Bussarna drivs uteslutande av förnybar energi och trafikerar sträckan Torvalla - Brittsbo. Läs mer här.

Kompetensplattformen

Tillgång till rätt kompetens i arbetslivet är en förutsättning för tillväxt i regionen. Läs mer här.

Konferens om framtidens infrastruktur 16-17/4 2018

Tillgänglighet och attraktionskraft har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Utan en reseanledning uppstår ingen betydande trafik och utan goda kommunikationer begränsas möjligheterna till utveckling. Anmäl dig till vår infrastrukuturkonferens 16-17 april 2018 på Vemdalsskalet. Läs mer härPDF.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214