Bild på personer i verksamheten Foto: Sandra Lee Pettersson

En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i är den gemensamma målbilden för Jämtlands län 2050.

Inom regional utveckling utförs uppgifter inom kollektivtrafik, folkbildning, kulturverksamhet, regionalt utvecklingsansvar och interkommunal samverkan för att bidra till att målbilden uppfylls.

Vill du prenumera på vårt nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Coronavirus

Samlad infomation för dig som är företagare

Är du företagare och behöver stöd med anledning av corona/covid-19?
verksamt.se hittar du information som är riktad till dig samt de myndigheter och offentliga aktörer som ansvarar för stödpaketen.
Besök www.verksamt.se

Två personer som sitter och pratar

Timbanken - fem kostnadsfria konsulttimmar

Timbanken erbjuder små och medelstora företag fem timmars kostnadsfri konsulthjälp.Läs mer

bild på tabeller och diagram

Aktuell statistik och rapporter

Här finns aktuell sammanställning av Arbetsmarknads läget under pågående Covid-19 pandemi samt andra aktuella rapporter. Läs mer.

Ansök om projektstöd

Vi beslutar om statliga medel som kan sökas för medfinansiering av projekt. Läs mer här.

Företagsetablering

Behöver du hjälp med att etablera ditt företag i vår region? Vi behöver växa och få fler företag till region Jämtland Härjedalen. Hos oss får du hjälp med ett brett kontaktnät, investeringar, marknadsföring och en hel del andra tjänster. Läs mer

Ny energi- och klimatstrategi för 2020 - 2030

Ny strategi för verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län, samtidigt som strategin är vägledande för övriga aktörer. Nu ökar vi takten i omställningsarbetet, alla kan göra något! Läs mer Pdf, 5.4 MB.

Lorum ipsum

Lorum ipsum.....

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se