Bild på personer i verksamheten Foto: Sandra Lee Pettersson

Regionala utvecklingsförvaltningen är den del av Region Jämtland Härjedalen som arbetar med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet.

Vår uppgift är att ta tillvara möjligheter och främja utvecklingen inom en rad viktiga områden, till exempel kompetens och utbildning, näringsliv, livsmiljö och attraktion samt infrastruktur.

Save the date! Europaforum 2018

Boka in Europaforum Norra Sveriges årliga konferens i din kalender! Den här gången möts vi i Sollefteå, Västernorrland.
Datum: 21–22 februari 2018
Plats: Hotell Hallstaberget i Sollefteå
Du anmäler dig här.

Regiondagen 1/3 2018

Under regiondagen ges du en helhetsbild över våra gemensamma utmaningar och möjligheter. I år kommer vi titta extra noga på företagandet i Jämtland. Program för dagen finner du härPDF och anmälan görs här (senast 23/2).

Konferens om framtidens infrastruktur 16-17/4 2018

Tillgänglighet och attraktionskraft har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Utan en reseanledning uppstår ingen betydande trafik och utan goda kommunikationer begränsas möjligheterna till utveckling. Anmäl dig till vår infrastrukuturkonferens 16-17 april 2018 på Vemdalsskalet. Läs mer härPDF.

Snart rullar el-bussar i länet

Våren 2018 kommer de första el-bussarna att rulla i länet. Bussarna kommer att uteslutande drivas av förnybar energi och trafikera sträckan Torvalla - Brittsbo. Läs mer här.

Innovationsförmåga i världsklass

Vår regionala utvecklingsstrategi ska ge innovationsdriven samhällsutveckling i världsklass. Du kan ta del av vår regionala innovationsstrategi här.

Ansök om projektstöd

Vi beslutar om statliga medel som kan sökas för medfinansiering av projekt. Läs mer här.

Timbanken

Timbanken är ett affärsutvecklingsstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta företag. Genom timbanken kan du få upp till 5 timmars kostnadsfri rådgivning. Läs mer här.

Kompetensplattformen

Tillgång till rätt kompetens i arbetslivet är en förutsättning för tillväxt i regionen. Läs mer här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)