Uppdrag och organisation

Uppdrag:

  • Att komplettera och uppdatera Regionen inom sjukdomsklassificering/diagnos- och åtgärdskodning
  • Att med hjälp av internrevision och annan funktion revidera/kvalitetssäkrar att vi följer Socialstyrelsens regler och riktlinjer kring sjukdomsklassifikation
  • Att vi håller en kvalitetssäker utbildning i sjukdomsklassifikation för kodare.
  • Att vara behjälplig i förbättrande arbeten inom Regionen vid diagnossättning samt kodning.
  • Att vara sakkunniga inom sjukdomsklassifikation inom Regionen.
  • Att vara Socialstyrelsens kontakt och vise versa vid behov i sjukdomsklassifikation.
InfrastrukturhusetFörstora bilden

Infrastrukturhuset, källa: Socialstyrelsen - Klicka för större bild!

Organisation:

Under uppbyggnad.