Ackreditering

Laboratoriemedicin är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO 15189:2012.

En rapport försedd med ackrediteringssymbol eller med en texthänvisning till ackreditering kallas för en ackrediterad rapport. En del av de rapporteringsmedier, exempelvis journalsystem, som laboratoriemedicin Region Jämtland Härjedalen för närvarande använder sig av och/eller är hänvisad till, medger inte markering av vilka metoder som är ackrediterade och vilka som inte är det. I dessa fall kan en ackrediterad rapport levereras för provning utförd med ackrediterad metod efter särskild förfrågan.

Vilka analyser som ingår i ackrediteringen framgår i Ackrediteringens omfattning.

 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se