Intravenös röntgenkontrast och blodprovstagning

Blodprov bör inte tas samma dag som patienten genomgått diagnostik med intravenös röntgen-jodkontrast.

I akuta situationer bör kliniskt angelägen provtagning anstå 4 timmar efter det att patienten fått intravenös jodkontrast. Vid medicinskt behov av omedelbar analys inom de första 4 timmarna hänvisas till analys på blodgasinstrument eller andra patientnära instrument.

 

Blodprov som tas i nära anslutning till injektion av intravenös jodkontrast kan under vissa omständigheter leda till instrumenthaveri på sjukhuslaboratorierna. Röntgenkontrast i blodprovet ger gelen i blodröret felaktiga egenskaper vilket kan förstöra analysinstrument och ge felaktiga resultat vid efterföljande analyser. Röntgenkontrast i blodprov kan även störa vissa analyser, bland annat koagulationsanalyser. Vad gäller binjurevenskateteriseringsprover och sinus petrosuskateteriseringsprover på röntgen är rutinen som tidigare att proverna skickas för analys till klin kem. Provtagning kan ske som vanligt efter andra typer av kontraströntgen där jodkontrastmedlet inte ges intravenöst.

Prov kan tas efter Iohexolclearance förutsatt att prov inte tas ur infart där Iohexol givits. Vid clearanceundersökningen ges en liten dos som inte bedöms påverka provets egenskaper.