Förskrivning av läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Z-läkemedel 2020-2021

Utdrag ur tandvårdens läkemedel 2020-2021 Pdf, 465.4 kB.

Antidoter Östersunds sjukhus


Rutiner för förskrivning

Anafylaxibehandling

ATC-kodskopplade varningsmärkningar i Cosmic

Den gemensamma läkemedelslistan

Fria läkemedel till patienter med allvarlig psyskisk störning

Licensansökan för läkemedel

Läkemedel till personer utan tillstånd

Läkemedel utan förmån

Medicintekniska produkter

Palliativa läkemedel, ordination och hantering

Preventivmedel till unga kvinnor

Preventivmedel till asylsökande kvinnor

Uppmärksamhetssignalen i COSMIC - Rutin för dokumentation

Smittskyddsläkemedel

Spädningsschema antibiotika


Arbetsplatskoder

Hantering av arbetsplatskod på recept


Dosdispensering och Pascal

Anvisningar för dosdispenserade läkemedel i Norra regionen

Dosleverantör - Svensk Dos Pdf, 105.8 kB.

Mer information om Svensk Dos

Pascal i Cosmic Powerpoint, 1.4 MB.

Rutin för ordinationsverktyget Pascal


Läkemedelsgenomgång, läkemedelsberättelse

Enkel läkemedelsgenomgång/läkemedelsavstämning

Utskrivningsinformation/utskrivningsbesked med läkemedelsberättelse

Fördjupad läkemedelsgenomgång


Äldre och läkemedel

​God läkemedelsbehandling hos äldre i öppenvård i Jämtlands län

Regionens akutväska

Läkemedel i förråd vid SÄBO. Akuta tillstånd

Läkemedel i förråd vid SÄBO. Generell ordination

Läkemedelsrelaterade problem som orsak till inläggning på medicinavdelning vid Östersunds sjukhus

Phase-20 - skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom

Self Medication Assesment


Behandlingsmål

Behandlingsmål för förskrivning i öppenvården

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se