Nära vård i samverkan

Ambulanssjukvården och primärvården har ett gemensamt ansvar för sjukvård utanför sjukhuset i hela Jämtland och Härjedalen. Kommunerna är en av våra viktigaste samarbetspartners. Det finns flera fördelar med att jobba nära varandra i samverkan. Tillsammans ansvarar vi för att befolkningen har tillgång till sjukvård – i hela länet, dygnet runt – med sjuksköterska som första vårdnivå.

Arbetet inom Nära vård är indelat i fyra områden – och här kan du läsa mer om det: