Internutbildningar för dsk/ssk inom regional och kommunal primärvård i Region Jämtland Härjedalen

Kursanmälan

Hantera prenumeration

Följande kurser är öppna för anmälan:

Följande kurser är på gång:


Datum för fortbildningsdagar 2024

16 & 17 januari

19 & 20 mars

14 & 15 maj

10 & 11 september

12 & 13 november

(med reservartion för ändring av datum)