Sjukresa

Som resenär ansvarar man själv för sina resor till och från ett sjukvårdsbesök. En sjukresa sker normalt sett med buss eller tåg (så kallad allmän kollektivtrafik) eller med egen bil. I andra hand sker en sjukresa med buss eller tåg i kombination med anslutningstaxi. Att åka sjukresa med taxi hela vägen kan bara bli aktuellt om den som reser har en funktionsnedsättning som gör att det inte är möjligt att använda något annat färdsätt.

Det är alltid handläggare hos Reseservice som bedömer och beslutar om en resenär ska åka med taxi eller flyg, och få bidrag för det. Reseservice beslutar också om bidrag för eventuell följeslagare.

Ring 0771-82 00 83 vid frågor om sjukresor.

Samtal kring sjukresor sker i första hand mellan resenären/patienten och handläggare på Reseservice.

Det är alltid resenärens eget ansvar att kontrollera att tiden som man bokar eller blir kallad till passar med allmän kollektivtrafik.

Som resenär kan man söka bidrag för resa med billigaste färdsätt, vanligtvis buss, tåg eller egen bil. Behåll originalbiljetten. Du ansöker om bidrag i efterhand. Du får inte ersättning för parkeringsavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost.

Det går även att skicka mejl till Reseservice på adressen sjukresor@regionjh.se Länk till annan webbplats..

Läs mer om sjukresor och sjukresebidrag. Länk till annan webbplats.