Restnoterade läkemedel och läkemedelsnytt

Läkemedel som är restnoterade kan sökas fram, dels på Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och dels på Sil Online. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är ofta mest praktiskt att då söka på substans, oavsett vilken sökmotor som används.

På Sil Online visas alla läkemedel, restanmälda är färgmarkerade vilket gör det enkelt att se vad som bör finnas tillgängligt. På läkemedelsverkets söksida syns enbart de restanmälda läkemedlen.

Fass.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan information om restnotering och lagerstatus hos öppenvårdsapoteken ses för respektive läkemedel.

För licensansökan via öppenvårdsapotek ska motivering göras i E‍-‍hälsomyndighetens e‍-‍tjänst "Kommunikationslösning för licensansökan" (KLAS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restnoterade läkemedel


 • Flutikason inhalationsspray restnoterat
  Flutikason inhalationsspray är åter restnoterat i styrkorna 50ug/dos och 125ug/dos.

 • Uppdatering restsituation Etalpha och Alfacalcidol
  Etalpha 0,5 mikrogram finns nu tillgängligt. Etalpha 0,25 mikrogram är fortsatt restnoterat, preliminärt till början av augusti.

 • Klaritromycin restat
  Alla mindre förpackningar av tablett klaritromycin 250 respektive 500 mg är restade. Större förpackningar (98,100, 105-pack) finns tillgängliga


 • Digoxin 0,25 mg restnoterat
  Digoxin 0,25 är restnoterat, preliminärt till mitten av augusti


 • Ismo Retard 40 mg restnoterat
  Ismo Retard 40 mg är restnoterat, preliminärt till början av juli


 • Snabbinsuliner och medellångverkande insuliner restnoterade
  NovoRapid Flexpen restas från slutet av maj till början av juli.Fiasp förfylld penna restas från slutet av juni till början av 2025.Insulatard Flexpen restas från slutet av maj till mitten av juli.


 • Tridepos tillhandahålls inte
  Kombinationstabletten Tridepos (alendronat + kalcium/vitamin D3) tillhandahålls inte, och kommer troligen avregistreras.


 • Ketogan Novum tablett och injektionsvätska utgår
  Ketogan Novum, 5 mg/ml, injektionsvätska och Ketogan Novum, 5 mg, tabletter kommer sluta att marknadsföras i Sverige under 2024 och avregistreras 2024-08-31. Tabletterna är redan slut och kvarvarande lager av injektionsvätska beräknas ta slut inom kort.

 • Orudis Retard restnoterat
  Orudis Retard depotkapslar 200 mg är restnoterade. Preliminärt är de tillbaka i mitten av juli.

 • Cardizem Retard och Cardizem Unotard slutar tillhandahållas
  Cardizem Retard och Cardizem Unotard (diltiazem) kommer att sluta marknadsföras i Sverige under 2024.
  Cardizem Retard 90 mg beräknas ta slut 2024-05-31 och övriga produkter beräknas ta slut 2024-12-31.


 • Creon restnoterat
  Det är ostadig tillgång till Creon enterokapslar i samtliga styrkor (10 000, 25 000 och 35 000). Under restperioden, som kommer pågå hela 2024, förekommer dock delleveranser vilket innebär att apotek ändå kan ha förpackningar i sitt lager. Kontrollera därför lagerstatus på lokalt apotek vid förskrivning. Creon 10 000 ska framförallt reserveras till barn med exokrin pankreasinsufficiens.

 • Estradiol för systemiskt bruk, långvarig brist
  Läkemedel innehållande estradiol för systemiskt bruk vid klimakteriebesvär har haft tillgänglighetsproblem under flera års tid.


 • Inolaxol pulver och granulat
  Det är fortsatt osäker tillgång till Inolaxol. Just nu är både pulver och granulat restnoterade till preliminärt oktober 2024.


 • Fucithalmic ögonsalva 1%
  Fucithalmic ögonsalva är restnoterat och återkommer preliminärt i mitten av november 2024. Läkemedlet saknar direkt utbytbara alternativ.

 • Användning av Acetylcystein 200mg/ml, lösning för nebulisator under pågående restsituation 2024
  Acetylcystein 200mg/ml är restat under resten av 2024. Det som finns i Sverige är fördelat till alla regioner utifrån hur stor förbrukningen varit under senaste året och när vi beställt upp vår kvot kommer vi inte få fler.Apoteken kommer inte få in Acetylcystein vilket gör att användning inom öppenvård kommer vara starkt begränsad.

 • Fluoxetin lösliga tabletter restnoterade
  Lösliga tabletter innehållande fluoxetin 10 mg är restnoterade, preliminärt till november. Lösliga tabletter i styrkan 20 mg kan delas i två lika stora doser men tillgången är osäker - de preparat som ingår i förmånen restar från och till. Kontrollera lagerstatus på lokalt apotek vid förskrivning.


 • Lederspan och Trica tillgänglighet
  Efter en lång tids restnotering av både Lederspan och Trica ser det äntligen ljusare ut. Lederspan i förpackningarna 1 ml x 1 och 1 ml x 12 finns nu tillgängliga.

 • Brist på läkemedel vid nikotinberoende
  Champix (vareniklin) är fortsatt restnoterat. Preliminärt slutdatum för restnoteringen är september 2024.

 • Restsituation amoxicillin
  Det råder en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin 500 och 750 mg. Det finns möjlighet att skriva recept på licensalternativ då generell licens finns för hela regionen.

 • Lokalanestetika, flera sorter restnoterade
  Lokalanestetika innehållande mepivakain, bupivakain och lidokain med och utan adrenalin har restat från och till under en längre period, och problemen väntas fortsätta in i 2024.

Läkemedelsnytt