Klinisk kemi

På klinisk kemi analyseras främst blod, serum och plasma. Det utförs även analys av andra kroppsvätskor såsom likvor, urin, ledvätska, ascites och pleura. Provsvaren ger bland annat grund till diagnostisering, uppföljning av sjukdomstillstånd, justering av läkemedelsdoser samt vaccinationsstatus.

Klinisk kemi består av tre huvudsektioner: preanalys, hematologi och allmän kemi. I vår dagliga verksamhet analyseras rutinprover, allt från blodstatus, allmänkemi, allergi, virus till koagulation. Akuta prover från exempelvis IVA, akuten och förlossningen analyseras dygnet runt.

En stor del av laboratoriet är automatiserat med avancerad analysapparatur. Vissa arbetsuppgifter utförs manuellt som till exempel mikroskopering av blodceller och bedömning av elfores på proteinprofiler.

Vi som arbetar här är främst biomedicinska analytiker men det finns även kemister, kemiingenjörer, laboratoriebiträden, sjuksköterskor samt undersköterskor.

Vi ombesörjer vidarebefodring av prover som ska analyseras på externt laboratorium, i första hand Umeå universitetssjukhus.

Konsulterande och medicinskt ansvarig läkare finns vid Umeå universitetssjukhus.

Cobas