Helikopterflygplatser

För Region Jämtland Härjedalens akutsjuksjukvård är helikoptertransporter av största vikt mot bakgrund av Jämtland Härjedalens stora yta med långa avstånd och väglöst land.

Det primära uppdraget för ambulanshelikoptern är att transportera patienter med akuta livshotande symtom. Det sekundära uppdraget avser transporter av patienter mellan hälsocentraler och sjukhus samt mellan olika sjukhus.

Här hittar du information kring anmälan om flyghinder, avvikelserapportering, data om huvudbasen för ambulanshelikoptern och kontaktuppgifter.

Ambulanshelikopter vid Gövikens flygplats i vintermiljö

Fokus på säkerhet och bullerhänsyn

Säkerhet är ett fundamentalt begrepp inom verksamheten och regelverken som styr flygplatser är därmed strikta. En helikopter medför buller vilket påverkar ljudmiljön.
En helikopterflygplats ska ha två hinderfria in- och utflygningskorridorer som tar största möjliga hänsyn till både flygsäkerhet och miljö.

Beroende på till exempel väder, behöver piloten ibland frångå normala in- och utflygningsrutiner.

Permanenta eller temporära hinder får inte finnas i sektorerna för in- och utflygning. Påverkande hinder ska i första hand tas bort eller om detta inte är möjligt förses med hinderljus.

Regionens verksamhet vid helikopterflygplatser sker i dialog med kommunernas förvaltningar.

Flygplatsfakta

 • Helikopterflygplatserna får endast användas av ambulans- och räddningshelikoptrar. Trafik kan förekomma med kort varsel dygnet runt vilket kan medföra bullerstörningar.
 • Helikopterflygplatserna kan endast användas under så kallat visuella väderförhållanden och kopplade flygregler (VFR). Dessa flygplatser saknar hjälpmedel för instrumentlandning. Piloten måste därmed kunna se landningsplatsen bra för att kunna landa.
 • Region Jämtland Härjedalen har en ambulanshelikopter av typen AW169 som är placerad på huvudbasen Gövikens helikopterflygplats ESJH.
 • Helikoptern flygs av Avincis Aviation. Den medicinska personalen är anställd av Region Jämtland Härjedalen.
 • Helikopterflygplatserna är dimensionerade för alla nationella resurser och är också viktiga ur ett beredskapsperspektiv.
 • Regionstaben ansvarar för flygplatsorganisationen.

Name: Helikopterflygplats Göviken

ICAO-code: ESJH

Licensed: Non licensed

Pos: 631129N 0143750E

Height: 968 fot MSL

Airport information: Ambulance and rescue flights only PPR 15 min, +46 (0)70-350 99 64

FATO/TLOF: D 20 m

Surface: Surface-level asphalt

Lights: Perimeterlight: white, Floodlight: yes, Lighted windsock: yes, Heliport beacon: no

Fuel: JetA1

Information: The airport is located north of the hospital, transport to casualty intake by ambulance.

Heliport service: Fastighetsservice 063-14 78 00

County council: Region Jämtland Härjedalen

Airport manager: Per Byenfeldt 063-15 48 58, 076-13 15 025

Fire fighting service: Fire Extinguishers at place. In case of fire, call 112

Skriv tabellbeskrivning här

Requested

approach -

takeoff surface/ sector

Surface A Obstacle-free

Approach 164°

Takeoff 344°

Surface B Obstacle-free

Approach 114°

Takeoff 194°

Obstacle: -Bild för att illustrera Approach-takeoff surface /sectorFörstora bilden

Klicka för större bild!

Flyghinder ska anmälas

Det är mycket viktigt att alla tillkommande objekt som till exempel kranar och drönare, som kan utgöra flyghinder anmäls innan uppförande till flygplatsledningen. Exempelvis ska drönarflygning inom 1 000 meter från en helikopterflygplats anmälas minst en vecka innan till flygplatschef för samråd.

För ytterligare information om hinderanmälan, läs dokumentet ”Anmälan och information om hinder, tex kranar, drönare" nedan.


Flygning med drönare

För att kunna flyga med en drönare inom ett avstånd av 1000 meter från en helikopterflygplats krävs vid varje enskilt tillfälle tillstånd av flygplatschefen. Inom luftrummet som Åre/Östersunds flygplats ansvarar för gäller särskilda regler, läs via länk nedan.

Avvikelserapport

Här kan du anmäla störningar, avvikelser eller fel som berör flygsäkerheten.

1. Allvarlig störning av flygsäkerheten eller händelse som hade kunnat orsaka tillbud eller haveri, ska åtgärdas och därefter rapporteras.

 • Sök flygplatschefen per telefon 063-15 48 58. Om flygplatschef ej kan nås sök Operativ chef. Om ingen av dom kan nås åtgärda om möjligt avvikelsen/felet för att undvika ny händelse/störning.
 • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats enligt nedan.

2. Övriga avvikelser/ fel

 • Gör lämplig åtgärd
 • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats enligt nedan.

3. Fel som Regionens fastighetsavd driftorganisation ska åtgärda

 • Beställ åtgärd via Fastighetsservice beställningsrutin Insidan alternativt
  063-14 78 00.
 • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats enligt nedan.

Datum för avvikelsen * (obligatorisk)
Datum för avvikelsen

Dina personuppgifter
Dina personuppgifterDin funktion * (obligatorisk)
Din funktion