Digitalisering

Att digitalisera ska framförallt göra sjukvården tillgänglig och ge patienten större möjligheter att hantera mer av sin sjukvård utan att behöva besöka hälsocentralen eller sjukhuset. Genom digitalisering ska vi också kunna involvera olika delar av sjukvårdens resurser utan att alla befinner sig på samma plats.

Virtuella akutrum

I Härjedalen, Kälarne, Hallen och Hammarstrand har vi utvecklat virtuella akutrum. Där kan sköterskor och patienten koppla upp sig mot en läkare som befinner sig någon annanstans. Rummen är utrustade för att hantera de besvär som är vanligast förekommande under jourtid i primärvården – och inte kräver fysisk undersökning av läkare. Om det finns behov av andra undersökningar så går det att komplettera utrustningen – det är ett pågående utvecklingsarbete, där vi ser över möjligheterna. Vi jobbar också på att installera virtuella akutrum i Föllinge och Strömsund framöver.

E-tjänster

Löpande utvecklar vi också fler typer av e-tjänster, där patienterna kan se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Ett exempel är att vi planerar att framöver införa webbtidbok i primärvården, så att patienten själv kan välja vissa tider.

Monitorering

I Ragunda närvårdsområde pågår ett projekt med monitorering av personer med kroniska sjukdomar. Patienter med diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, psykisk ohälsa och så småningom astma/KOL har möjlighet att få utrustning i hemmet och ett aktivitetsarmband, där man själv mäter sina värden och följer upp sina mål kring fysisk aktivitet. Via en vanlig mobiltelefon går det att chatta med sjukvården. Och skulle patienten bli försämrad i sina värden så får hälsocentralen en signal om det och kan kalla in patienten. Det innebär att vi snabbare kan fånga upp om någon börjar försämras.

Digital journal i ambulanser

Just nu förbereder ambulansen för att kunna införa digital journal under hösten 2018. Det ger då också tillgång till Cosmic journalsystem. Ett projekt är uppstartat i Härjedalen, där vi ska testa bildöverföring från ambulans till hälsocentral eller akutmottagningen i Östersund. Vi gör också tester med utökad provtagning för att se om det kan ge säkrare bedömning av vårdnivå för patienten.