Information om covid-19

Covid-19 rutiner till hälso och sjukvård - Region Jämtland Härjedalen

Länk till sida för Region Jämtland Härjedalen Öppnas i nytt fönster.

Vaccination covid-19, influensa och pneumokocker

Vaccination covid-19, influensa och pneumokocker

Covid-19 rutiner till kommunal vård och omsorg

Länk till sida för kommuner Öppnas i nytt fönster.

Vaccination covid-19, influensa och pneumokocker

Vaccination covid-19, influensa och pneumokocker

Aktuellt

Covid-19 har mellan 2 februari 2020 till och med 31 mars 2022 klassificerats som allmänfarlig och samhällsfarlig. Från och med 1 april 2022 klassades covid-19 om till att endast vara anmälningspliktig. Det innebär att tvingande förhållningsregler enligt smittskyddslagen inte längre kan ges till personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Covid-19 är efter 15 mars 2023 inte längre smittspårningspliktig detta innebär att det inte behöver göras en smittspårning med provtagning kring varje nytt fall som identifieras. Smittspårning kan fortfarande bli aktuell av samvårdade patienter eller omsorgstagare runt ett nytt oväntat fall, till exempel vid misstanke om smittspridning eller utbrott på en enhet inom känsliga miljöer så som sjukhusavdelning, LSS och SÄBO. Sedan 1 mars finns ingen organiserad smittspårningsverksamhet kvar. Enheten ansvarar själv för att smittspårning utförs. Vårdhygien kan kontaktas för stöd vid behov.

För mer detaljer vid bekräftad covid-19, se aktuellt Smittskyddsblad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..