Information med anledning av läget i Europa

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Ett krig i Europa kommer att få konsekvenser för såväl Sverige som Jämtland Härjedalen och därför pågår sedan några veckor planering och förberedelser för robusthöjande åtgärder.

Under förmiddagen den 24 februari beslutade Region Jämtland Härjedalen att gå upp i stabsläge med anledning av det rådande läget. I nuläget är primärt fokus på att vidta enkla och snabba åtgärder i befintlig infrastruktur och verksamhet för att åtgärda brister i normal tillgång till exempelvis förbrukningsmaterial och drivmedel.

Målbild

För att konkretisera syftet med de åtgärder som vidtas har en målbild formulerats. Målbilden utgår från Region Jämtland Härjedalens kärnvärden och är tänkt att tydliggöra fokusområden och underlätta prioriteringar.

Klicka för större bild.

Hur stöttar Region Jämtland Härjedalen Ukraina?

Engagemanget kring att hjälpa utsatta i Ukraina är stort från såväl privatpersoner som företag.

Region Jämtland Härjedalen samverkar, tillsammans med övriga regioner, med Socialstyrelsen för att samordna stöd kring hälso- och sjukvårdsmateriel som efterfrågades av Ukraina. Det är viktigt att insatserna samordnas med andra myndigheter för att säkerställa att vi donerar det som faktiskt behövs och att hjälpen når fram dit där den mest behövs.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se