Information med anledning av läget i Europa

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Ett krig i Europa kommer att få konsekvenser för såväl Sverige som Jämtland Härjedalen.

Målbild

För att konkretisera syftet med de åtgärder som vidtas har en målbild formulerats. Målbilden utgår från Region Jämtland Härjedalens kärnvärden och är tänkt att tydliggöra fokusområden och underlätta prioriteringar.

Klicka för större bild.

Förstora bilden

Hur stöttar Region Jämtland Härjedalen Ukraina?

Engagemanget kring att hjälpa utsatta i Ukraina är stort från såväl privatpersoner som företag.

Region Jämtland Härjedalen samverkar, tillsammans med övriga regioner, med Socialstyrelsen för att samordna stöd kring hälso- och sjukvårdsmateriel som efterfrågades av Ukraina. Det är viktigt att insatserna samordnas med andra myndigheter för att säkerställa att vi donerar det som faktiskt behövs och att hjälpen når fram dit där den mest behövs.