Diagnos/KVÅ/DRG

Primär klassificering (ICD)

Vid primärklassificering beskrivs patientens vårdkontakt (exempelvis vårdtillfälle eller besök) utifrån vårdkontaktens medicinska innehåll och de åtgärder som utförts. Det medicinska innehållet beskrivs med ICD-10-SE (Svensk version av internationell klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem) och åtgärder beskrivs med KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder).

Dessa uppgifter ger tillsammans med kostnadsuppgifter, exempelvis från KPP (kostnad per patient), möjlighet att på ett mer övergripande sätt beskriva innehållet i utförd vård med DRG-systemet (diagnosrelaterade grupper).

Syftet med ICD

Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD (International Statistical Classification of Deseases and Related Health Problems), är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden. 

ICD är i första hand en statistisk klassifikation och inte en nomenklatur, dvs en förteckning över riktiga eller rekommenderade beteckningar eller termer. Klassifikationens språk är alltså inte bindande för formuleringen av de diagnoser som anges i patientjournaler eller annan medicinsk dokumentation.

ICD (WHO)

Den internationella klassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, har funnits i cirka hundra år. Sedan 1948 ansvarar Världshälsoorganisationen (WHO) för underhållet av ICD. Den 18 juni 2018 lanserade WHO ICD-11 i form av ett digitalt klassifikationssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Socialstyrelsen har påbörjat en utredning om svenskt införande av ICD-11 som beräknas pågå fram till januari 2020.

Läs om vårt arbete med diagnoskoder (ICD-11) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


ICD-filer för nedladdning.

Ladda ner filer för klassifikation - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens sökfunktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av vårdåtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.

KVÅ utgör en sammanslagning av Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och de så kallade icke-kirurgiska åtgärdskoderna (KMÅ). KVÅ har två kodstrukturer, dels åtgärder hämtade från KKÅ (koder med tre bokstäver och två efterföljande siffror) och dels icke-kirurgiska åtgärder med KMÅ-struktur (koder med två bokstäver och tre efterföljande siffror).

Lathundar för Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) ser man numera tecknet (i) i slutet av kodtexten vid samtliga "icke-kirurgiska" koder som har en beskrivningstext. Detta (i)-tecken är tillagt för att uppmärksamma dig på att du bör läsa den beskrivningstext som hittas i den fullständiga KVÅ då beskrivningstexten innehåller ytterligare information om vad koden innebär, vad som eventuellt inkluderas eller kanske exkluderas. Denna text hjälper dig alltså att använda rätt åtgärdskod vid rätt tillfälle. Beskrivningstexten finns oftast inte med i de journalsystem/informationssystem som används och många har inte för vana att titta i den fullständiga KVÅ. Alla beskrivningstexter (t.ex. inklusioner, exklusioner, hänvisningar) till de "kirurgiska" KVÅ-koderna finns inte med i KVÅ. Dessa finner du i den tryckta Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och dess ändringslistor

Sekundär klassificering (DRG)

Sekundär klassificering innebär att en vårdkontakt inordnas i en viss kategori (DRG) med hjälp av data från en eller flera primärklassifikationer (diagnoser och åtgärder). Klassificeringsprincipen är att medicinskt likartade vårdtillfällen, som dessutom är ungefär lika resurskrävande, sorteras in i en och samma grupp. DRG är således ett sätt att beskriva sjukhusets patientsammansättning (case mix) mycket mer överskådligt än om verksamheten skulle beskrivas med tusentals diagnos- och åtgärdskoder.

Vad är DRG?Förstora bilden

Vad är DRG, källa: Socialstyrelsen - Klicka för större bild!