Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Välkommen till tandvården i Jämtland Härjedalen

Alla regioner i Sverige ska enligt Tandvårdslagen erbjuda en god tandvård till alla invånare. Det innebär att Region Jämtland Härjedalen ansvarar för att du som bor i Jämtland Härjedalen får dina tandvårdsbehov tillgodosedda. Målet är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för alla invånare.

Har du förkylningssymptom, avboka. Annars välkommen till ditt bokade tandvårdsbesök.

Tandvården i Region Jämtland Härjedalen är indelad i två verksamheter

Folktandvården

Folktandvården finns i hela Jämtland Härjedalen och verksamheten är indelad i allmäntandvård och specialisttandvård. Allmäntandvården har 15 kliniker runtom i Jämtland Härjedalen och specialisttandvården finns i Östersund. Under rubriken Hitta vård på webbplatsen 1177.se finns kontaktuppgifter till alla folktandvårdskliniker och specialisttandvården.

Beställarenheten för tandvård

  • Tandvård till äldre och funktionshindrade personer som är berättigade till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.
  • Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid.
  • Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.
  • Fritt val av tandläkare inom allmäntandvården för barn och ungdomar i åldern 3-23 år.
Porträtt på leende person intill ett träd i skogen

Abonnera på frisktandvård

Fast pris varje månad, regelbundna kallelser och påminnelse via SMS. Läs mer här.

Foto: Mostphotos

Borsta tänder på barn

Redan när ett barn får sin första tand är det bra att börja med tandborstningen. Här får du tips och råd.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se