Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Välkommen till tandvården i Jämtland Härjedalen

Alla regioner i Sverige ska enligt Tandvårdslagen erbjuda en god tandvård till alla invånare. Det innebär att Region Jämtland Härjedalen ansvarar för att du som bor i Jämtland Härjedalen får dina tandvårdsbehov tillgodosedda. Målet är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för alla invånare.

Har du förkylningssymptom, avboka. Annars välkommen till ditt bokade tandvårdsbesök.
För att minska smittspridningen får max 1 person följa med dig vid besöket och endast om behov av detta finns. Kom i så nära anslutning som möjligt till ditt bokade besök.

Tandvården i Region Jämtland Härjedalen är indelad i två verksamheter

Folktandvården

Folktandvården finns i hela Jämtland Härjedalen och verksamheten är indelad i allmäntandvård och specialisttandvård. Allmäntandvården har 15 kliniker runtom i Jämtland Härjedalen och specialisttandvården finns i Östersund. Under rubriken Hitta vård på webbplatsen 1177.se finns kontaktuppgifter till alla folktandvårdskliniker och specialisttandvården.

Beställarenheten för tandvård

  • Tandvård till äldre och funktionshindrade personer som är berättigade till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.
  • Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid.
  • Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.
  • Fritt val av tandläkare inom allmäntandvården för barn och ungdomar i åldern 3-23 år.

Facebook

Porträtt på leende person intill ett träd i skogen

Abonnera på frisktandvård

Fast pris varje månad, regelbundna kallelser och påminnelse via SMS. Läs mer här.

Foto: Mostphotos

Borsta tänder på barn

Redan när ett barn får sin första tand är det bra att börja med tandborstningen. Här får du tips och råd.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se