Identitetskontroll

Analysresultatens tillförlitlighet är i första hand beroende av att provet är taget på rätt sätt (enligt provtagningsanvisningarna), på rätt patient (identitet med fullständigt namn och personnummer), remissen riktigt och komplett ifylld samt att provet är rätt omhändertaget.

Märkning av rör och remiss
För att minimera risker för förväxling i samband med provtagning och analys skall följande rutiner följas. Märkning av rören skall ske före provtagning.

Provtagningsrören ska vara märkta med COSMIC-etikett, tryckt eller handskriven etikett, eller streckkodsetikett från remissens baksida. Etiketten skall innehålla uppgifter om provtagningsdatum, svarsmottagare/avdelning, önskad analys, patientens namn och personnummer samt tid för provtagning. Etiketten skall fästas så att namn och födelsedatum är väl synliga. Streckkodsetikett från pappersremiss märks endast med önskad analys. Klistra etiketten vertikalt på provröret, vänd lidnumrets siffror uppåt. Viktigt att skrivaren för COSMIC-etiketter är inställd så att lidnumret kommer med på etiketten. Observera att handsprit svärtar ner etiketten och streckkoden blir oläslig. Lämna eventuellt plats för Akut/Blodsmitte-etikett mellan lidnumret och korken.

Remiss ska vara ifylld med patientens fullständiga personnummer, patientens förnamn och efternamn, remitterande avd eller mottagning, önskade undersökningar, anamnes/klinisk frågeställning, samt datum och klockslag för provtagningen. Patienten skall själv, om så är möjligt, ange sitt namn och personnummer, även om patienten är känd för provtagaren. Kan patienten inte själv uppge sin identitet, kontrollera mot identitetsband eller identitetshandling.