För personal, övriga vårdgivare & partners

På dessa sidor samlas information som riktar sig till personal inom Region Jämtland härjedalen, övriga vårdgivare och partners

Evenemang och utbildningar för personal och övriga vårdgivare

  • Sex personer sitter på varsin färgglad puff inne på Jamtli
    Konstens vecka – knyter samman och länkar ihop länet
    En kär repris men ändå så olika år från år. Konstens vecka drar igång med start den andra oktober och avslutning den tionde. Samverkansgruppen liknar det hela vid en gemensam kraftsamling av alla som på olika sätt verkar för konsten i länet.

  • ”En sådan här dag ger kraft att jobba vidare”
    Feminism för allas lika värde på Storsjöteatern inleddes starkt när inkomna #metoo berättelser från kvinnor i Jämtland Härjedalen lästes upp. Berättelserna handlade bland annat om våldtäkter, sexuella trakasserier och övergrepp.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se