Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Foto: Jonas Kullman

Forskning och utveckling

Klinisk forskning är en förutsättning för utvecklingen av nya behandlings- och diagnostiskmetoder och därmed även för en höjd vårdkvalitet. Region Jämtland Härjedalen forskning är kopplad till många av vår tids folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och astma.

Region Jämtland Härjedalen har idag ett stort antal registrerade doktorander och forskare som årligen publicerar ett 60-tal internationella vetenskapliga artiklar.

Har du frågor om regionens forskning och utvecklingsarbete eller om du själv vill börja bedriva forskning, kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se

Två personer arbetar i vita vårdkläder och blå plasthandskar i ett labb.

Forskning i världsklass

Ta del av spännande ämnen och möt människorna bakom doktorsavhandlingarna.

En person i skjorta står mot en mörk vägg och ler mot kameran

Tommy forskar om astma

Viktig forskning hos den unga skideliten.

Flera provrör står uppställda i en blå metallställning.

Biobanker viktiga i forskning

Sparade prover gör det möjligt att studera och kanske förebygga både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar i framtiden.

En kvinna som ler in i kameran. Foto: Jonas Kullman

Anna forskar om blödning efter hjärtinfarkt

Med fokus på hjärnblödning

En person ler in i kameran

Sarah forskar om barnhöfter

Sarah har studerat en metod, för att via ultraljud kunna diagnostisera barn med så kallad höftledsdysplasi.

Foto: Jonas Kullman

Helena forskar om symbolbaserade insatser

Vilket kommunikativt stöd krävs för personer med Rett syndrom?