Medicinsk fotvård

Vårdval, medicinsk fotvård för blivande vårdgivare

Den vårdgivare som vill bedriva medicinsk fotvård i Region Jämtland Härjedalen måste först ansöka om ett godkännande innan denne kan bli en del av utbudet inom vårdval medicinsk fotvård.

Alla vårdgivare som uppfyller regionens krav och villkor blir godkända. Krav ställs på bland annat:

  • kvalitet
  • kompetens
  • tillgänglighet


De vårdgivare som tecknar avtal med regionen får samma uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi.

Beställarenheten i Region Jämtland Härjedalen har hand om bland annat kravspecifikation, informationsinsatser, ansökningar, avtal och uppföljning.

Förfrågningsunderlag 2017
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vårdval medicinsk fotvård 2023.docx Word, 90 kB. 90 kB 2022-12-22 13.09
Bilaga 1. Ansökan Vårdval medicinsk fotvård.docx Word, 54.5 kB. 54.5 kB 2022-12-22 23.07