MATERIAL HÄLSOBESÖK

Lokala vårdprogram och riktlinjer

Lokala vårdprogram och riktlinjer för Barnhälsovården i Jämtlands län som bedrivs på uppdrag av Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

Tema Barn och Föräldrar på 1177.se
Rikshandboken, barnhälsovård för professionen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se