Hälso- och sjukvård

Här hittar du information, rutiner och styrdokument för de viktigaste områdena som är kopplade till din profession inom hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen.


Vill du söka i Centuridokumentet klickar du på Hälso- och sjukvård, letar upp det område du vill läsa mer om och klickar dig vidare.

Hälso- och sjukvård

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se