E-frikort

Region Jämtland Härjedalen införde i december 2016 elektroniska frikort (e-frikort). Syftet med e-frikort är att förenkla för patienterna samt att kunna ansluta till den nationella lösningen där e-frikortet ska gälla i hela landet.

Högkostnadsskyddet innebär att patienter under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 300 kronor för besök i öppenvården.

Cosmic och e-frikortssystemet är sammankopplade

Det innebär att Cosmic överför avgifter till e-frikortssystemet samt hämtar information om avgifter och befintliga frikort från e-frikortssystemet. Så det kommer inte att behövas någon dubbelregistrering.

E-frikort för vårdgivare utan Cosmic

För privata vårdgivare som inte har journalsystemet Cosmic erbjuder Region Jämtland Härjedalen tillgång till en e-frikortstjänst. Med hjälp av e-frikortstjänsten kan du som privat vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort.

Så här ansluter du dig till e-frikortstjänsten

1. Beställ SITHS-kort och ordna behörighet

Du som redan har e-tjänstekort från annan leverantör:
Kontakta den leverantör som levererat ditt kort för att ordna rätt medarbetaruppdrag och behörighet. Du ska ha HSA systemroll EFK; Användare.

Du som varken har e-tjänstekort eller behörighet:
Kontakta en privat leverantör som tillhandahåller SITHS-kort samt administrerar HSA-katalogen. Leverantören ska ordna rätt medarbetaruppdrag och HSA systemroll EFK; Användare.

På Ineras webbsida finns en lista på Privata (kommersiella) HSA-ombud att kontakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Driftsättning

När du har SITHS-kort och HSA-ID med rätt medarbetaruppdrag och HSA systemroll ska du läsa igenom användarhandboken som du hittar under rubriken "Användarhandbok och blanketter". Där finner du även en webbaserad utbildning. Om du har gått igenom användarhandboken och har frågor eller behöver support får du gärna kontakta oss på e-postadressen: efrikort@regionjh.se.

3. Signera anslutningsavtal

När du loggar in i e-frikortstjänsten första gången ska du fylla i organisationsnummer och signera ett anslutningsavtal med ditt SITHS-kort. Efter signeringen kan du börja använda e-frikortstjänsten.

4. Inlogg i e-frikortstjänsten

Här loggar du in i e-frikortstjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..