Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du läsa om tillkännagivanden av politiska sammanträden, vilka protokoll som har justerats samt vilken överklagandetid som gäller.

Hos Region Jämtland Härjdalen återfinns en publik dator med anslagstavla i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:


Anslag:

Det finns inga anslag att visa

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)