Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

Anslag:

 • 2018-12-12

  Justerat protokoll Regionens revisorer 2018-11-12--13 §53-58


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-12
  Datum då anslaget tas ned: 2019-01-03
  Handlingar: Protokoll Regionens revisorer 2018-11-12--13

 • 2018-12-10

  Justerat protokoll Regionstyrelsen 2018-12-10 §§281-287, 306-313


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-10
  Datum då anslaget tas ned: 2019-01-01
  Handlingar: Protokoll Regionstyrelsen 2018-12-10 §§281-287, 306-313

 • 2018-12-07

  Justerat protokoll arbetsutskottet 2018-12-04 §§ 79-90


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-07
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-28
  Handlingar: Protokoll arbetsutskottet 2018-12-04

 • 2018-12-06

  Justerat protokoll från utskottet för ekonomi 2018-11-12 §§ 65-72


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-26
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-18
  Handlingar: Justerat protokoll

 • 2018-11-28

  Justerat protokoll Regionfullmäktige 2018-11-20 §§ 132-160


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-28
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-20
  Handlingar: Protokoll Regionfullmäktige 2018-11-20

 • 2018-11-26

  Justerat protokoll Utskottet för hälso- och sjukvård 2018-11-26, § 30-34


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-26
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-18
  Handlingar: Protokoll Utskottet för hälso- och sjukvård 2018-11-26

 • 2018-11-22

  Justerat protokoll vårdvalsnämnden 2018-11-15 §§ 50-60


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-22
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-14
  Handlingar: Protokoll vårdvalsnämnd 2018-11-15 

 • 2018-11-21

  Justerat protokoll Regionstyrelsen 2018-11-20 §§276-278


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-21
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-13
  Handlingar: Protokoll Regionstyrelsen 2018-11-20

 • 2018-11-21

  Justerat protokoll, Utskottet för personal 2018-11-13, § 44-52


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-21
  Datum då anslaget tas ned: 2018-12-13
  Handlingar: Protokoll Utskottet för personal 2018-11-13

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214