Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjdalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:


Anslag:

 • 2018-02-21

  Justerat protokoll från regionala utvecklingsnämnden 2018-02-20


  Politiskt organ: Regionala utvecklingsnämnden
  Datum för sammanträde: 2018-02-20Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-21
  Datum då anslaget tas ned: 2018-03-14
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2018-02-20
 • 2018-02-15

  Justerat protokoll Utskottet för personal 2018-02-15


  Politiskt organ: Utskottet för personal
  Datum för sammanträde: 2018-02-15
  Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-15
  Datum då anslaget tas ned: 2018-03-09
  Handlingar: Protokoll Utskottet för personal 2018-02-15

 • 2018-02-07

  Justerat protokoll från arbetsutskottet 2018-02-06


  Politiskt organ:  Arbetsutskottet (Regionala utvecklingsnämnden)
  Datum för sammanträde: 2018-02-06
  Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-07
  Datum då anslaget tas ned: 2018-02-28
  Handlingar: Protokoll arbetsutskottet 2018-02-06

 • 2018-02-06

  Justerat protokoll från regionala utvecklingsnämnden 2018-01-30


  Politiskt organ: Regionala utvecklingsnämnden
  Datum för sammanträde: 2018-01-30
  Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-06
  Datum då anslaget tas ned: 2018-02-27
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2018-01-30

 • 2018-01-30

  Justerat protokoll för regionstyrelsen 2018-01-22--23


  Politiskt organ : Regionstyrelsen
  Datum för sammanträde: 2018-01-22--23, § 1-44
  Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-30
  Datum då anslaget tas ned: 2018-02-21
  Handlingar:  Länk till regionstyrelsens protokoll


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)