Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjdalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

Anslag:

 • 2018-06-25

  Justerat protokoll från FOU-rådet 2018-06-07Beslut: §§ 13-22


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-22
  Datum då anslaget tas ned: 2018-07-14
  Handlingar: Justerat protokoll från FOU-rådet 2018-06-97

 • 2018-06-25

  Justerat protokoll Regionstyrelsen 2018-06-25 §§ 181-182


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-25
  Datum då anslaget tas ned: 2018-07-17
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2018-06-25

 • 2018-06-25

  Justerat protokoll Regionens revisorer 2018-06-11, §§ 28-35


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-25
  Datum då anslaget tas ned: 2018-07-17
  Handlingar: Protokoll 2018-06-11

 • 2018-06-13

  Justerat protokoll utskottet för infrastruktur och kommunikationer 2018-05-23--24 §§ 18-22


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-13
  Datum då anslaget tas ned: 2018-07-05
  Handlingar: Protokoll 2018-05-23--24

 • 2018-06-13

  Justerat protokoll regionala utvecklingsnämnden 2018-06-12 §§ 97-111


  Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-13
  Datum då anslaget tas ned: 2018-07-04
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2018-06-12

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214