Sjukdomsklassifikation i Jämtland Härjedalen

Sjukdomsklassifikation är basen för uppföljning av vårdens innehåll.

Funktionen Sjukdomsklassifikation i Jämtland Härjedalen riktar sig till alla inom Region Jämtland Härjedalen som ägnar sig åt någon form av dokumentation som innefattar diagnossättning och kodning av diagnoser och åtgärder.

Med diagnossättning som är tydlig och direkt, är kodningskvaliteten hög och ger produktionsdata som vi behöver för att göra rätt strategiska beslut i vården.

Ersättning baserad på validerad DRG och KPP som är underbyggd

KPP-organisationFörstora bilden

KPP-organisation - Klicka för större bild!