Smittskyddsanmälan (SmiNet) och smittskyddsblad

Enligt smittskyddslagen ska en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller övrig anmälningspliktig sjukdom, utan dröjsmål anmäla det till smittskyddsläkaren i den region där anmälande läkare har sin yrkesverksamhet.

Smittskyddsanmälan görs via SmiNet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,(inom RJH, via Sjunet), eller SmiNet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (via internet) på en elektronisk blankett som är särskilt utformad efter de enskilda sjukdomarna.

Inloggning sker med SITHS-kort (e-legitimation). Den som loggar in via SITHS-kort kan också göra paragrafanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. elektroniskt.

Den vårdenhet som saknar SITHS-kort bör se över möjligheten att börja använda det. Saknar du SITHS? Vänd dig redan nu till din lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation. Den som inte har möjlighet att använda SITHS-kort kan kontakta Smittskydd via smittskydd.vardhygien@regionjh.se.

För överlämnande av övriga ärenden till Smittskyddsenheten i den region du arbetar i används nedanstående blanketter.

Ifylld blankett skickas till (gäller dig som arbetar inom Region Jämtland Härjedalen):

Smittskyddsenheten
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Smittskyddsblad