Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens

Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens