Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens

Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens

Utbildningar och information

Antibiotika eller inte?

Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont

Patientinformation om antibiotika och förkylning (även halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor på sju olika språk)

Antibiotikasmart

Antibiotikaförskrivning - statistik

Receptförskrivning antibiotika Pdf, 651.3 kB. - Region Jämtland Härjedalen

Receptförskrivning antibiotika Word, 136.1 kB. - Riket och länen

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens inom humanmedicin


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se