Regionövergripande

Här finner du information om hur Region Jämtland Härjedalens organisation är uppbyggd och vilka styrdokument som arbetet är baserat på.


Ta dig vidare in i Centridokumentet genom att klicka på Ledning och styrning, fortsätt genom att klicka på sidorna du är intresserad av.

Ledning och styrning
Stöd, service och samverkan

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se