Regionövergripande

Här finner du information om hur Region Jämtland Härjedalens organisation är uppbyggd och vilka styrdokument som arbetet är baserat på.


Ta dig vidare in i Centridokumentet genom att klicka på Ledning och styrning, fortsätt genom att klicka på sidorna du är intresserad av.

Ledning och styrning

Stöd, service och samverkan