Frågor och svar

Frågor, förtydliganden & svar gällande förfrågningsunderlaget