Årsrapporter

Här finner ni årsrapporter samt resultatredovisningar som gjorts i Jämtland sedan 2003.

I dessa resultatredovisningar presenteras årligen en sammanställning av den barnhälsovård som under året bedrivits i Jämtlands län. Innehållet i verksamheten värnas genom att utfallet årligen följs upp mot de i Riktlinjerna uppsatta målen. Som komplement till en årlig resultatredovisning utförs besök till länets BVC-mottagningar, för uppföljning av aktiviteter, mål – resultat och lokaler, det vi på Kompetenscentrum benämner medicinsk revision.