Årsrapporter

Här finner ni årsrapporter samt resultatredovisningar som gjorts i Jämtland sedan 2003.

I dessa resultatredovisningar presenteras årligen en sammanställning av den barnhälsovård som under året bedrivits i Jämtlands län. Innehållet i verksamheten värnas genom att utfallet årligen följs upp mot de i Riktlinjerna uppsatta målen. Som komplement till en årlig resultatredovisning utförs besök till länets BVC-mottagningar, för uppföljning av aktiviteter, mål – resultat och lokaler, det vi på Kompetenscentrum benämner medicinsk revision.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se