Covid-19 rutiner till kommunal vård och omsorg

Åtgärder vid fall av Covid-19

Åtgärder vid fall av covid-19 inom vård- och omsorg i regionen och
kommunerna (61001) Information kring prover/provtagning samt smittspårning vid utbrott