Covid-19 rutiner till Hälso- och sjukvård - Region Jämtland Härjedalen

Åtgärder vid fall av covid-19

Åtgärder vid fall av covid-19 inom vård- och omsorg i regionen och
kommunerna (61001)
Information kring prover/provtagning samt smittspårning vid utbrott

Vaccinationer

Vaccination covid-19

Provtagning och provsvarshantering

Provtagning och provhantering, covid-19 inom Primärvård samt Kommunal vård och omsorg (56083)
Provtagning/provtagningsanvisningar och hantering av prov

Provtagning vid symtom på luftvägsinfektion inför flytt till SÄBO, korttidsboende och växelvård (56419)

Triagering/provtagning COVID-19 på AKM, (59776)

Hantering av antigentester från kommunal vård och omsorg, (70092)
Hanterar hälsocentralernas ansvar att dokumentera provsvar från kommunen. Utfärdad av Primärvården.

Screening för covid-19 av patient i samband med in-/utskrivning(57488)

Personal

Vård- och omsorgspersonal med luftvägssymtom under covid-19 pandemin, (56149)

Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning vid covid-19, (56060)
Innehåller även lathund vid val av skyddsutrustning (56509)

Instruktion för användande av andningsskydd samt avklädning av skyddsutrustning, (56510)
Instruktion med bilder, lämplig att sätta upp på vägg.

Personlig skyddsutrustning för städpersonal vid covid-19, (56670)
Personlig skyddsutrustning för städpersonal samt hantering av städutrustning

Instruktionsblad för användande av munskydd, (58466)
Hur munskydd ska hanteras, hur länge det kan bäras etc.

Rengöring av flergångsvisir, (57822)

Vård av patient

Vård av patient på vårdavdelning med misstänkt eller konstaterat fall av Covid-19, (56055)
Val av vårdrum, transport av patient samt hantering av ev. exponerad medpatient.

Rutiner vid dödsfall covid-19, (56064)

Råd avseende förebyggande åtgärder mot spridning av covid-19 inom gruppverksamhet för patienter i Region Jämtland Härjedalens regi (58124)

Triagering på hälsocentral och mottagning för att minska risk för smittspridning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(59192)

Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19, se sid 1 (smittskyddsblad)

Rutiner för hemresor där patienten har en smittsam sjukdom

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.