Ny tolkanvändarutbildning i SabaCloud

Om utbildningen

Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du har anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har. Skyldigheter och rättigheter som tas upp i utbildningen gäller också vid teckenspråkstolk. Utbildningen har också fokus på barnperspektiv i en tolksituation.

Utbildningen är digital och ingen föranmälan krävs. Utbildningen innehåller även stödmaterial som kan användas som underlag vid fortsatta diskussioner på arbetsplatsen.

 

Mål och syfte

  • Få kunskap om regionens skyldighet att använda språktolk
  • Få kunskap om olika metoder för tolkanvändning
  • Få kunskap om hur man för samtal med hjälp av tolk

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som möter personer som inte behärskar det svenska språket. Är du en ny tolkanvändare är detta en bra introduktion men även vana tolkanvändare stöter på svårigheter där denna utbildning kan vara vägledande och bidra till fortsatta diskussioner på arbetsplatsen.