Bild på renskötare Foto: Scandinav Bildbyrå/Magnus Ström

Buerie båeteme! Välkommen!

Region Jämtland Härjedalen är en samisk förvaltningsmyndighet i södra delen av Saepmie samernas land. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur vi arbetar med samiska frågor. Även du som tillhör någon av Sveriges övriga nationella minoriteter har särskilda rättigheter, som du kan läsa mer om här.