Migration och hälsa

Kompetensteam för Migrationshälsa har som uppdrag att vara ett kunskaps- och kompetensteam i Region Jämtland Härjedalen i frågor som rör migranter.

Teamet ska via hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik hälsa för regionens befolkning med fokus på migranter, samt vara en kontakt gentemot kommuner, civilsamhälle och övrig sjukvård i utvecklingsinsatser/projekt.

Kompetensteam för migrationshälsa ansvarar för att motta information/anmälan om hälsosamtal och hälsoundersökning från övrig vård, migrationsverket, kommuner, privatpersoner och civilsamhället gällande personer som ska erbjudas hälsoundersökning.