Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Verksamhetsplanering / Uppföljning Stöd, service och samverkan Hälso- och sjukvård Regional utveckling Resultat

Innehållsförteckning. Placera muspekaren över önskat block för att se innehåll, klicka för att komma vidare.

Här finner du Region Jämtland Härjedalens samtliga styrande dokument som rutiner, riktlinjer, arbetsbeskrivningar m.m. kategoriserade i 6 undergrupper.

Vad är Region Jämtland Härjedalens Ledningssystem?

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se